Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/25006
Title: Сучасний стан в галузі санітарного очищення міста та визначення первинних функціонально-планувальних елементів
Other Titles: The analysis of the sanitary purification and waste management exploration of city. The primary functional-planning elements are defined
Authors: Золотар Людмила Вячеславівна
Золотарь Людмила Вячеславовна
Zolotar Ludmila
Keywords: містобудування
очистка міста
забруднення середовища
тверді побутові відходи
система очисних споруд
сміттєпровідна система
сільські поселення
Організаційно-технологічний спосіб збору ТПВ
Issue Date: 2011
Publisher: КНУБА
Citation: Золотар, Л. В. Сучасний стан в галузі санітарного очищення міста та визначення первинних функціонально-планувальних елементів/ Л. В. Золотар // Містобудування та територіальне планування. - 2011.-Вип.42.- С. 153-167.
Abstract: Виявлено сучасний стан в галузі санітарного очищння згідно обстеженя теритрій міста Києва. Розглянуто закордонний досвід в організації та видаленні твердих побутових відходів з жилих територій. Виявлено первинні функціонально-планувальні елементи системи санітарного очищення. Запропонована систематизація пунктів первинного накопичення за способоми збору в залежності від технології.
В статье показано существующее состояние в отрасле санитарной очистки согласно обследованных территорий города Киева. Рассмотренный заграничный опыт в организации и удалении ТБО на жилых территориях. Определены первичные функционально-планировачные элементы системы санитарной очистки. Предложена систематизация пунктов первичного сбора по способу в зависимости от технологии.
The analysis of the sanitary purification & waste managment exploration of the Kiev Region in Ukraine and abroad are considered in that article. The primary functional - planning elements of the waste system are define in that article. The primary collection points by the method depending on the technology are systematized.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/25006
ISSN: 2076-815X
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Золотарь-42-153-167.pdf6.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.