Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24528
Title: Образ Христа-Нареченого у «Розмишляні» Йоаникія Волковича
Other Titles: Образ Христа-Жениха в «Размышлении» Иоанникия Волковича
Authors: Максимчук, Ольга Василівна
Максимчук, Ольга Васильевна
Keywords: Християнський містицизм, Пісня Пісень, шкільний театр, біблійна типологія, агапе, ерос, образ духовного шлюбу, мотив пошуку коханого.
Христианский мистицизм, Песнь Песней, школьный театр, библейская типология, агапе, эрос, образ духовного брака, мотив поисков возлюбленного.
Issue Date: 12-Feb-2013
Publisher: Львівський національний університет ім. Івана Франка ; ТОВ Видавництво «Свічадо, м. Львів, Україна
Citation: Максимчук Ольга. Образ Христа-нареченого у «Розмишляні» Йоаникія Волковича / Ольга Максимчук // Просфонима : текст і контекст : зб. наук. праць / [у надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 4]. – Львів : Свічадо, 2013. – С. 86–96.
Abstract: У статті розглядається образ Христа, що представлений у «Розмишляні» Йоаникія Волковича як божественний Наречений. Згідно з традицією християнського містицизму, Волкович послуговується еротичною символікою на позначення Христових почуттів до світу людей. Водночас Волкович наголошує на кенозисному характері милості Бога, любові-агапе, що проявляється у Його готовності допомагати своєму творінню.
В статье рассматривается образ Христа, который представленный в «Размышлении» Иоанникия Волковича как божественный Жених. Согласно традиции христианского мистицизма, Волкович использует эротическую символику для обозначения Христовых чувств к миру людей. В то же время Волкович подчеркивает кенозисный характер Господней милости, любви-агапе, которая проявляется в Его готовности помогать своему творению.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24528
ISBN: 978-966-395-639-8
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Максимчук О. В. Образ Христа-Нареченого у «Розмишляні» Йоаникія Волковича.pdfСтаття за матеріалами конференції293.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.