Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24317
Title: Неперервність в освітній системі «Ліцей – ВНЗ»
Other Titles: Непрерывность в образовательной системе «Лицей – ВУЗ»
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Keywords: Неперервність освіти, допрофесійна підготовка, ліцей, адаптація до навчання у ВНЗ, модель випускника, напрями допрофесійної підготовки, зовнішня та внутрішня взаємодія ліцею та університету, спецкурси, інноваційний підхід.
Непрерывность образования, допрофессиональной подготовки, лицей, адаптация к обучению в вузе, модель выпускника, направления допрофессиональной подготовки, внешнее и внутреннее взаимодействие лицея и университета, спецкурсы, инновационный подход.
Issue Date: Apr-2003
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Муранова Н. П. Неперервність в освітній системі «Ліцей – ВНЗ» / Н. П. Муранова // Авіа-2003: V наук.-техн. конф., 23–25 квіт. 2003 р., м. Київ : матеріали конф. – К. : НАУ, 2003. – Т. 7. – С. 333–336.
Abstract: У статті розглядається інноваційний підхід до допрофесійної підготовки учнів Авіакосмічного ліцею, який є структурною освітньою складовою Національного авіаційного університету. Особливістю допрофесійної підготовки старшокласників є тісна взаємодія ліцею й університету в навчальній, виховній, науковій сферах освіти. Наступність програм навчання, наукової праці з ліцеїстами, культурних традицій дозволяє учням зорієнтуватися у виборі майбутньої професії та адаптуватися до навчального процесу університету.
В статье рассматривается инновационный подход к допрофессиональной подготовки учащихся Авиакосмического лицея, который является структурной образовательной составляющей Национального авиационного университета. Особенностью допрофессиональной подготовки старшеклассников является тесное взаимодействие лицея и университета в учебной, воспитательной, научной сферах образования. Преемственность программ обучения, научной работы с лицеистами, культурных традиций позволяет ученикам сориентироваться в выборе будущей профессии и адаптироваться к учебному процессу университета.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24317
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Неперервність в освітній системі «Ліцей – ВНЗ» .pdfМуранова Н. П. Матеріали конференції1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.