Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24294
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМуранова, Наталія Петрівна-
dc.contributor.authorМуранова, Наталия Петровна-
dc.contributor.authorMuranova, Nataliya-
dc.date.accessioned2017-01-19T14:48:27Z-
dc.date.available2017-01-19T14:48:27Z-
dc.date.issued2004-12-27-
dc.identifier.citationМуранова Н. П Інноваційний підхід до неперервної освіти в системі «Авіакосмічний ліцей – Національний авіаційний університет» / Н. П. Муранова // Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика : наук.-метод. щорічник. – 2004. – С. 162–169.uk_UA
dc.identifier.issn966-7766-32-2-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24294-
dc.description.abstractУ статті розглядається інноваційний підхід до допрофесійної підготовки учнів Авіакосмічного ліцею, який є структурною освітньої складової Національного авіаційного університету. Особливістю допрофесійної підготовки старшокласників є тісна взаємодія ліцею та університету в навчальній, виховній, науковій сферах освіти. Наступність програм навчання, наукової роботи з ліцеїстами, культурних традицій дозволяє учням точніше зорієнтуватися у виборі майбутньої професії, легше і швидше адаптуватися до навчального процесу університету.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассматривается инновационный поход к допрофессиональной подготовке учеников Авиакосмического лицея, который является структурной образовательной составляющей Национального авиационного университета. Особенностью допрофессиональной підготовки старшеклассников является тесное взаимодействие лицея и университета в учебной, воспитательной, научной сферах образования. Преемственность программ обучения, научной работы с лицеистами, культурних традиций позволяет ученикам точнее сориентироваться в выборе будущей професии, легче и быстрее адаптироваться к ученому процесу университета.uk_UA
dc.description.abstractThe article deals with the innovational approach to the preprofessional teaching of Aerospace Lyceum’s pupils. The peculiarity of the preprofessional senior pupils’ training is the interaction between lyceum and University in teaching, as well as educational and scientific spheres. Succession of teaching curriculum, scientific research by lycees and cultural traditions give the opportunity to lycees to choose their future specialty and to adapt to themselves to the educational process of University.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавничо-поліграфічний центр «Тираж», м. Київ, Українаuk_UA
dc.subjectДопрофесійна підготовка, профорієнтаційна робота, середні заклади освіти, неперервна освіта, середня освіта, старшокласники, ліцей, напрями допрофесійної підготовки, мотивація, спецкурси, технологія допрофесійної підготовки, методи навчання, інноваційний підхід.uk_UA
dc.subjectДопрофессиональная подготовка, профориентационная работа, средние учебные заведения, непрерывное образование, среднее образование, старшеклассники, лицей, направления допрофессиональной подготовки, мотивация, спецкурсы, технология допрофессиональной подготовки, методы обучения, инновационный подход.uk_UA
dc.titleІнноваційний підхід до неперервної освіти в системі «Авіакосмічний ліцей – Національний авіаційний університет»uk_UA
dc.title.alternativeИнновационный подход к непрерывному образованию в системе «Авиакосмический лицей – Национальный авиационный университет»uk_UA
dc.title.alternativeInnovational approach to a continuous education in the system «Aerospace Lyceum National Aviation University»uk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.identifier.lbc74.04(4Укр-2к)я5+74.202я5-
dc.identifier.udc37.018:378.22:378.4.001.76(045)-
dc.specialityПедагогіка, освітаuk_UA
dc.specialityПедагогика, образованиеuk_UA
dc.specialityРedagogy, educationuk_UA
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інноваційний підхід до неперервної освіти в сист. «АКЛ – НАУ» .pdfМуранова Н. П. Основна стаття2.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.