Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24280
Title: Науково-теоретичні основи особистісно орієнтованого навчання у допрофесійній освіті старшокласників
Other Titles: Научно-теоретические основы личностно ориентированного обучения в допрофессиональной образовании старшеклассников
Scientific and Theoretical Grounds of Personality-oriented Learning in Senior Pupils’ Prevocational Education
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Muranova, Nataliya
Keywords: Особистісно орієнтоване навчання, допрофесійна підготовка, допрофесійна освіта, старшокласники, розвиток особистості, навчальний процес, навчально-виховний процес, технологія.
Личностно ориентированное обучение, допрофессиональная подготовка, допрофессиональная образование, старшеклассники, развитие личности, учебный процесс, учебно-воспитательный процесс, технология.
Personality-oriented education, prevocational training, prevocational education, senior pupils, personal development, teaching process, teaching and educational process, technology.
Issue Date: 25-Mar-2005
Publisher: Поліграфічний центр видавництва Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
Citation: Муранова Н. П. Науково-теоретичні основи особистісно орієнтованого навчання у допрофесійній освіті старшокласників / Н. П. Муранова // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – № 1. – С. 79–90.
Abstract: Детально аналізуються наукові досягнення в галузі педагогіки і психології особистісно орієнтованого навчання. Визначено основні положення, що забезпечують теоретичні основи ефективної організації навчально-виховного процесу допрофесійної підготовки. Цим забезпечуються подальші перспективи їх використання в інноваційних технологіях.
Подробно анализируются научные достижения в области педагогики и психологии личностно ориентированного обучения. Определены основные положения, которые обеспечивают теоретические основы эффективной организации учебно-воспитательного процесса допрофессиональной подготовки. Этим обеспечиваются дальнейшие перспективы их использования в инновационных технологиях.
Scientific achievements in the field of pedagogy and psychology of personality-oriented education are analyzed in detail. Main principles that support theoretical bases of the educational process effective organization in prevocational training are defined. They ensure further perspectives of their application in innovative technologies.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24280
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях ННІНО

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Науково-теорет. основи особистісно орієнтован.навч. у ДОс.pdfМуранова Н. П. Основна стаття2.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.