Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24246
Title: Організаційно-методичні особливості адаптації слухачів підготовчих курсів до навчання за модульно-рейтинговою технологією в курсі фізики
Other Titles: Организационно-методические особенности адаптации слушателей подготовительных курсов к обучению по модульно-рейтинговой технологии в курсе физики
Authors: Кузнєцова, Олена Яківна
Кузнецова, Елена Яковлевна
Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Keywords: Підготовчі курси, модульно-рейтингова технологія навчання, фізика, методика підготовки абітурієнтів, студент, адаптація до навчання, навчальний підручник, тематичний план навчальної дисципліни, план організації практичних занять, самостійна робота слухача.
Подготовительные курсы, модульно-рейтинговая технология обучения, физика, методика подготовки абитуриентов, студент, адаптация к обучению, учебное пособие, тематический план учебной дисциплины, план организации практических занятий, самостоятельная работа слушателя.
Issue Date: 6-Jun-2011
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Організаційно-методичні особливості адаптації слухачів підготовчих курсів до навчання за модульно-рейтинговою технологією в курсі фізики / Н. П. Муранова, О. Я. Кузнєцова // Методика викладання навчальних дисциплін в контексті підготовки до ЗНО : V Міжрегіонал. семінар, 23 квіт. 2010 р., м. Київ : матер. семінару. – К. : НАУ, 2011. – С. 4–21.
Abstract: Окреслено проблеми вивчення фізики у вищій школі. Визначено умови сучасної навчальної технології з фізики; деякі аспекти навчання студентів за модульно-рейтинговою технологією навчання та основні методичні ідеї підготовки абітурієнтів. Представлено тематичний план навчальної дисципліни «Фізика» та план організації практичних занять для слухачів підготовчих курсів. Обґрунтовано роль навчального посібника як основу самостійної роботи слухачів та сформульовано вимоги до його створення. Представлено структуру та зміст навчального посібника «Фізика. Теорія і практика».
Обозначены проблемы изучения физики в высшей школе. Определены условия современной учебной технологии по физике; некоторые аспекты обучения студентов по модульно-рейтинговой технологии обучения и основные методические идеи подготовки абитуриентов. Представлены тематический план учебной дисциплины «Физика» и план организации практических занятий для слушателей подготовительных курсов. Обоснована роль учебного пособия как основа самостоятельной работы слушателей и сформулированы требования к его созданию. Представлена структура и содержание учебного пособия «Физика. Теория и практика».
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24246
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей ННІНО

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Організаційно-метод. особлив. адаптації сл. ПК до навч. за МРТ в курсі фізики.pdfМатеріали семінару3.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.