Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24040
Title: Комплексний підхід до створення науково-методичного забезпечення доуніверситетської підготовки
Other Titles: Комплексный подход к созданию научно-методического обеспечения довузовской подготовки
Authors: Муранова, Наталия Петровна
Muranova, Nataliya
Keywords: Комплексне науково-методичне забезпечення, слухачі, підготовка до навчання, доуніверситетська підготовка.
Комплексное научно-методическое обеспечение, слушатели, подготовка к обучению, довузовская подготовка.
Issue Date: 1-Dec-2014
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Муранова Н. П. Комплексний підхід до створення науково-методичного забезпечення доуніверситетської підготовки / Н. П. Муранова // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : ІХ Міжрегіонал. семінар, 14 лист. 2014 р., м. Київ : матер. семінару. / наук. ред. Н. П. Муранова. – К. : НАУ, 2014. – С. 171–179.
Abstract: У статті запропоновано унікальне за своїм змістом і структурою комплексне науково-методичне забезпечення з урахуванням специфіки доуніверситетської підготовки слухачів до навчання у вищому навчальному закладі, яке синтезує дві різних системи освіти: середню і вищу.
В статье представлено уникальное по своему содержанию и структуре комплексное научно-методическое обеспечение с учетом специфики довузовской подготовки слушателей к обучению в высшем учебном заведении, которое синтезирует две разных системы образования: среднее и высшее.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24040
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Комплексний підхід до створення НМЗ доуніверситетської підготовки .pdfМуранова Н. П. Матеріали семінару2.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.