Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/20883
Title: Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Діагностика енергетичних об’єктів"
Other Titles: РНП "Діагностика енергетичних об’єктів"
Authors: Рєзцов, Віктор Федорович
Keywords: Діагностика енергетичних об'єктів
Неруйнівний контроль*
Тепловізор*
Обладнання
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: ЗМІСТ Вступ .................................................................................................... 4 2. Зміст навчальної дисципліни ....................................................... 4 2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ....................................... 4 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять .... 5 2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг .............................................. 5 2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг........................................ 7 2.2.3. Індивідуальні заняття…. ................................................................. 8 2.2.4 Самостійна робота студента, її зміст та обсяг 8 2.2.4.1 Курсова робота………………………………………………….. 8 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................... 9 3.1. Список рекомендованих джерел........................................................ 9 3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання ................. 10 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь ………………………………………………………………… 10
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/20883
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RNP_Diagnostika_energetichnikh_obyektiv.docРобоча навчальна програма2.56 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.