Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/20870
Title: Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Фізико-хімічні методи"
Other Titles: РНП "Фізико-хімічні методи"
Authors: Репецький, Станіслав Петрович
Keywords: Фізико-хімічний*
Метод*
Кластерні*
Зонні
Наближення Хартрі-Фока
Теорія функціонала електронної густини
Рівняння Кона-Шема
Флуктуації зарядової густини
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: ЗМІСТ Вступ .................................................................................................... 4 2. Зміст навчальної дисципліни ....................................................... 4 2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ....................................... 4 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять .... 5 2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг .............................................. 5 2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг........................................ 6 2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг…. ............................ 6 2.2.3.1 Курсова робота……………………………………………………… 7 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................... 7 3.1. Список рекомендованих джерел........................................................ 7 3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання ................. 8 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь ………………………………………………………………… 8
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/20870
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RNP_Fiziko-khimichni_metodi.docРобоча навчальна програма2.59 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.