Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/20739
Title: Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Обчислювальна техніка"
Other Titles: РНП "Обчислювальна техніка"
Authors: Запорожець, Артур Олександрович
Keywords: Обчислювальна техніка
MS DOS
MS EXCEL
MS WORD
POWER POINT
SCILAB
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: ЗМІСТ Вступ .................................................................................................................. 4 2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................... 4 2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ..................................................... 4 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять…………... 5 2.2.1 Практичні заняття, їх тематика та обсяг.................................................. 5 2.2.2 Самостійна робота студента, її зміст та обсяг............................................. 6 2.2.2.1. Домашнє завдання…………………………..…………………………... 6 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................................... 7 3.1. Список рекомендованих джерел..................................................................... 7 3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методич- них матеріалів до технічних засобів навчання……………………............. 7 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь ….... 8
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/20739
Appears in Collections:Робочі навчальні програми кафедри теоретичної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RNP_Obchislyuvalna_tekhnika_2015.docРобоча навчальна програма2.54 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.