Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/20667
Title: Пілотний проект технології формування англомовних фахових компетенції
Other Titles: Пилотный проект технологии формирования англоязычной компетентности специалистов
ESP Competence Pilot Draft
Authors: Шостак, Оксана Григорівна
Keywords: Якість іншомовної підготовки, компетентнісний підхід, європейський мовний портфель, мовленнєві фахові компетентності
Качество подготовки по иностранному языку, компетентностный подход, европейский языковой портфель, специализированая компетентность по иностранному языку
Quality of ESP competence, competence approach, European language porfolio
Issue Date: 2010
Publisher: Людина. Комп'ютер. Комунікація: Збірник наукових праць / За ред. Ф.С. Бацевича. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. - С. 330-333.
Abstract: Стаття розповідає про шляхи забезпечення якості під час розробки курсів з англійської мови для студентів немовних спеціальностей у відповідності із Болонською конвенцією. Як приклад обрано курс англійської мови, що викладається майбутнім ITспеціалістам у Національному авіаційному університеті
Статья повествует о путях обеспечения качества преподавания английского языка для студентов неязыковых специальностей согласно Болонскому процессу. В качестве примера избран курс английского языка для будущих ИТ специалистов, который преподается в Национальном авиационном университете
The ways of ensuring the quality of Non-specialized English Language University teaching according to the principles of Bologna Declaration are analyzed and the integration technology of Foreign Language Course based on information technology, Competency Education Approach, Personality-oriented Education Approach and ECTS principles is presented
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/20667
ISBN: 978-966-553-924-7
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пілотний проект технології.docx15.73 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.