Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/17527
Title: Деформативність і тріщиностійкість двобалкових нерозрізних збірно-монолітних прогонових будов мостів для складних умов будівництва
Authors: Запоточний, Роман Миколайович
Keywords: двобалкова прогонова будова, складні умови будівництва, дослідна конструкція, деформативність, тріщиностійкість.
Issue Date: Feb-2016
Citation: При вирішені проблем автомобільного та міського транспорту враховуючи постійне зростання інтенсивності його руху, особливо в приміських зонах і в зонах щільної міської забудови, виникає необхідність прискорення темпів зведення шляхопроводів, мостів, естакад та багаторівневих транспортних розв’язок в складних умовах будівництва. Це вимагає необхідність вирішення специфічних технологічних задач і застосування не типових проектно- конструктивних рішень, що актуалізує питання дослідження роботи нових конструктивних рішень прогонових будов мостів в складних умовах будівництва.
Description: Запоточний Р.М. Деформативність і тріщиностійкість двобалкових нерозрізних збірно-монолітних прогонових будов мостів для складних умов будівництва. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 - «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». – Національний авіаційний університет, Міністерства освіти і науки України, Київ, 2015.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/17527
Appears in Collections:Спеціалізована вчена рада К 26.062.12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Відгук .pdf2.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.