Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/17420
Title: ДЕФОРМАТИВНІСТЬ І ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ДВОБАЛКОВИХ НЕРОЗРІЗНИХ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВ МОСТІВ ДЛЯ СКЛАДНИХ УМОВ БУДІВНИЦТВА
Authors: Запоточний, Роман Миколайович
Keywords: двобалкова прогонова будова
Issue Date: 2015
Abstract: При вирішені проблем автомобільного таміського транспорту враховуючи постійнезростання інтенсивності його руху, особливо в приміських зонахі в зонах щільноїміської забудови, виникає необхідність прискорення темпів зведення шляхопроводів, мостів,естакад та багаторівневих транспортних розв’язок в складних умовах будівництва. Це вимагає необхідність вирішення специфічнихтехнологічних задач і застосування не типових проектно-конструктивних рішень, що актуалізує питання дослідження роботи нових конструктивних рішень прогонових будов мостів в складних умовах будівництва. Дослідження роботи прогонових будов мостів для складних умов будівництва із застосуванням збірно-монолітного залізобетону викликає науковий інтерес і практичну доцільність. Враховуючи, те що на сучасному етапі досліджень пов’язаних із оцінюванням деформативності та тріщиностійкості залізобетонних конструкцій прогонових будов мостів складної конфігурації є недостатніми, тому питання, які пов’язані із експериментальними дослідженнями та вивченням їх напружено-деформованого стану, вдосконалення їх розрахунків із застосування сучасних методів, є проблемою - актуальною, що має велике теоретичне і практичне значення
Description: Дисертація присвячена дослідженню деформативності та тріщиностійкості запропонованих автором конструктивних вирішень двобалкових нерозрізних збірно-монолітних залізобетонних конструкцій прогонових будов мостів для складних умов будівництва. Наведено значні результати експериментальних досліджень дослідної конструкції прогонової будови мосту на основі запропонованих конструктивних вирішень, яку виконано із прямолінійною і криволінійною її частинами,що випробувано за різних статичних схем і схем навантаження. Проведено порівняння даних експерименту із результатами розрахунків за формулами діючих норм. Наведено характер просторового розподілу деформацій ідеалізованої дослідної конструкції за різних статичних схем і схем навантаження, що отримані числовим розрахунком із застосуванням МСЕ у ПК «ЛІРА-САПР» в задачі із постановкою лінійних залежностей роботи матеріалів. А також наведено пропозиції до інженерної методики розрахунку двобалкових залізобетонних конструкцій прогонових будов мостів на криволінійних ділянках транспортної споруди по визначенню згинальних моментів та прогинів. Порівняно дані експерименту із результатами розрахунку за запропонованою методикою.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/17420
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради К 26.062.12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis.pdfДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук16.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.