Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/14885
Title: ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ АВІАЦІЙНОЇ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ УДОСКОНАЛЕННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ТИПУ ВАЛ
Authors: БРУСИЛО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Keywords: ремонт
ресурс
електродугове напилення
міцність зчеплення
пористість
триботехнічні характеристики
сталь
ремонтопридатність
вал
технологія
авіаційна наземна техніка
Issue Date: 3-Jun-2015
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Брусило Ю.В. Підвищення ресурсу авіаційної наземної техніки удосконаленням технології відновлення деталей типу вал. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту. – Національний авіаційний університет, Київ, 2015. Дисертація спрямована на удосконалення технології ремонту деталей типу вал авіаційної наземної техніки. Для цих деталей, робочі поверхні яких при виготовленні й ремонті підлягають хіміко-термічній обробці, наплавленню або загартуванню СВЧ, запропонована і науково обґрунтована в якості альтернативної технологія електродугового напилення. За допомогою моделей газодинамічних і фізико-хімічних процесів встановлено, що збільшення швидкості й температури струменя транспортуючого газу і частинок дозволяє зменшити діаметр розпилюваних крапель, підвищити щільність та знизити окислювальність відновлених поверхонь, забезпечити їх максимальні експлуатаційні властивості та ресурс. З використанням методів математичного планування експерименту встановлені оптимальні режими відновлення удосконаленою технологією електродугового напилення. Результати досліджень апробовані в лабораторних і виробничих умовах і дозволили встановити, що при застосуванні запропонованих методів керування технологічним процесом вдається забезпечити у порівнянні з аналогами збільшення міцності зчеплення в 2-3 рази, забезпечити пористість сформованих шарів менше 9 %, твердість поверхні не менше 40 HRC.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/14885
Appears in Collections:Дисертації та автореферати кафедри технології аеропотів
Автореферати НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Брусило.pdfАвтораферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 567.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.