Browsing by Author Стежко, Юрій Григорович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2018TRANSLATION LANGUAGE CULTURE IN THE TRADITION OF POSTMODERNISMСтежко, Юрій Григорович
2018ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ У ВИМІРАХ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВСтежко, Юрій Григорович
2018ДО ПИТАННЯ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВАСтежко, Юрій Григорович
2018ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ІННОВАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИСтежко, Юрій Григорович
6-Apr-2013Лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори неологізації мовиСтежко, Юрій Григорович
2018Метафора в художніх текстах: особливості перекладуСтежко, Юрій Григорович
2018МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИСтежко, Юрій Григорович
2018МОВА ТА МИСЛЕННЯ: ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІСтежко, Юрій Григорович
2014особливості утворення обігу та перекладу англійських скороченьСтежко, Юрій Григорович
Mar-2018ПЕРЕКЛАДАЦЬКА СТРАТЕГІЯ ДОМЕСТИКАЦІЇ ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇСтежко, Юрій Григорович
2018ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПОСТІДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВАСтежко, Юрій Григорович
Mar-2018ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ДИСКУРСІСтежко, Юрій Григорович
Apr-2015Художній переклад як форма творчостіСтежко, Юрій Григорович
2018ІННОВАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТСтежко, Юрій Григорович